Nákupné vozíky

  • nákupný vozík 60l bez detskej sedačky /DS/
  • nákupný vozík 75l s DS
  • nákupný vozík 80l s DS, aj bez DS
  • nákupný vozík 90l s DS, aj bez DS, príp. ložnou plochou
  • nákupný vozík 106l s DS
  • nákupný vozík 130l s DS
  • nákupný vozík 140l s DS
  • nákupný vozík 210l s DS